Dołącz do nas

Członkiem Fundacji może zostać zarówno osoba chora, jak i członek rodziny. Przyszły członek musi posiadać zdolność do czynności prawnych oraz nie może być pozbawiony praw publicznych. Osoba, która chce zostać członkiem Fundacji Carita im. Wiesławy Adamiec, zobowiązana jest również do zapoznania się ze statutem, celami oraz zasadami działania Fundacji. Ponadto, przyszły członek wspierający, zobowiązany jest do wypełnienia deklaracji członkowskiej oraz działań na rzecz celów statutowych Fundacji. Wypełnioną deklarację należy przesłać na adres fundacji tradycyjną pocztą.

Każdy z członków zobowiązany jest do opłacania składek członkowskich w wysokości 120 zł rocznie. W ramach opłaconej składki członek fundacji ma możliwość bezpłatnego uczestnictwa w konferencjach, szkoleniach, warsztatach i wyjazdach integracyjnych.