29 marca 2019 r.

Informacja prasowa

30 marca − Światowy Dzień Walki ze Szpiczakiem − wyzwania dla polskiej hematoonkologii

Światowy Dzień Walki ze Szpiczakiem obchodzony jest w tym roku w sobotę 30 marca.
To okazja do omówienia istotnych dla pacjentów kwestii związanych z transplantacją komórek krwiotwórczych oraz dyskusji na temat problemów pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym. Pierwsza linia leczenia w tej chorobie w Polsce prowadzona jest prawie
na poziomie standardu europejskiego. Jednak nadal istnieją niezaspokojone potrzeby pacjentów ze szpiczakiem nawrotowo-opornym, którzy są kwalifikowani do przeszczepu.

 

 

Szpiczak plazmocytowy to choroba o różnych obliczach

 

Szpiczak plazmocytowy (szpiczak mnogi lub potocznie „szpiczak”) jest złośliwym nowotworem układu krwiotwórczego, wywodzącym się z dojrzałych komórek układu odpornościowego, nazywanych plazmocytami. Co roku w Polsce choroba jest rozpoznawana u około 1500 osób. Szacuje się, że 
ok. 9500 pacjentów leczy się z tego powodu. Szpiczak stanowi około 1-2% wszystkich nowotworów złośliwych i 10-15% zachorowań na nowotwory hematologiczne. Choroba charakteryzuje się postępującym rozprzestrzenianiem się zmienionych nowotworowo plazmocytów w szpiku kostnym
i osłabieniem struktury kości, zwłaszcza kręgosłupa, żeber, mostka, miednicy i czaszki. Obok uszkodzenia kości i nerek, następstwem rozwoju choroby jest upośledzenie czynności krwiotwórczej szpiku oraz skłonność do zakażeń.

Pod nazwą szpiczak kryje się szereg chorób mających podobne objawy, które jednak są spowodowane różnymi nabytymi zmianami genetycznymi. Leczenie przynosi remisję, jednak pojedyncze komórki mogą się ukryć w różnych miejscach organizmu i wytworzyć mechanizmy oporności na  leczenie. Po pewnym czasie uaktywniają się i wtedy mówimy o nawrocie choroby, ponownie trzeba ją leczyć, następuje remisja, kolejny nawrót, leczenie, remisja. Szpiczak jest chorobą nawrotową i trzeba się z tym pogodzić. Właśnie dlatego kluczowym jest, by to lekarze mogli decydować jaki lek będzie najbardziej skuteczny u pacjenta. Im więcej opcji leczenia, tym większa szansa na lepszą jakość i dłuższe życie dla chorych na szpiczaka.

Rok 2018 przyniósł istotne zmiany dla polskiej hematoonkologii, kiedy Ministerstwo Zdrowia wprowadziło do refundacji długo oczekiwany pomalidomid. Aktualnie największym wyzwaniem
dla medycyny pozostaje szpiczak nawrotowo-oporny u tych chorych, którzy kwalifikują się do drugiej
i trzeciej linii leczenia. W Polsce w dalszym ciągu brak jest dostępu do nowych terapii lekowych, które są już osiągalne dla pacjentów w Europie.

Problem leczenia szpiczaka plazmocytowego zaczyna się przy pierwszym i przy kolejnych nawrotach. Pacjenci nadal czekają na karfilzomib, czyli nowej generacji inhibitor proteasomu oraz przeciwciało monoklonalne anty-CD38, daratumumab. Każdy z tych leków znalazłby miejsce w leczeniu szpiczaka plazmocytowego, są one bardzo potrzebne − argumentuje prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos z Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli, członek Prezydium Polskiej Grupy Szpiczakowej oraz Zarządu Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego.

 

Przeszczep szansą dla pacjentów ze szpiczakiem

Szpiczak to zróżnicowana choroba, którą można leczyć farmakologicznie, ale przeszczepienie szpiku to obecnie najbardziej skuteczna metoda leczenia stosowana już od ponad 30 lat. Jednak nie wszyscy mogą być do niego kwalifikowani. Pacjenci, którzy spełnią kryteria, muszą najpierw uzyskać zmniejszenie liczby komórek szpiczakowych za pomocą leków.  Wymaga to zastosowania leczenia wstępnego, które jest swego rodzaju „pomostem” dla przeszczepu. Dobrze jeśli uda się uzyskać co najmniej remisję częściową, czyli zmniejszenie ilości komórek szpiczakowych o więcej niż 50%. Następnie choremu podaje się wysoko dawkową chemioterapię, a potem przeszczepia się komórki macierzyste. Przeszczep zwykle pozwala na opanowanie choroby na okres około dwóch do czterech lat.

Rozwój terapii farmakologicznej w szpiczaku jest ogromny. W ostatnich latach zostało zarejestrowanych sześć nowych leków, niestety polscy pacjenci mają bezpłatny dostęp tylko
do jednego z nich. Schemat działania tych terapii jest różny, ale lekarz powinien mieć je zagwarantowane w swoim wachlarzu terapeutycznym dla pacjentów.

Leczenie szpiczaka plazmocytowego wymaga kompleksowych rozwiązań. Refundacja jednej cząsteczki jest niewystarczająca, zwłaszcza przy tak niejednorodnej chorobie – wymagającej wieloliniowego leczenia. Ministerstwo Zdrowia zna nasze rekomendacje, które wskazują dopuszczenie do dalszych procesów refundacyjnych co najmniej dwóch kolejnych cząsteczek: karfilzomibu
i daratumumabu –
powiedział dr hab. Dominik Dytfeld z Katedry i Kliniki Hematologii
i Transplantologii Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, prezes zarządu Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego.

Miejmy nadzieję, że w już wkrótce ta sytuacja zostanie rozwiązana, a nowe leki dla pacjentów
ze szpiczakiem znajdą się na najbliższej liście refundacyjnej. Chcielibyśmy w końcu powiedzieć,
że pacjenci szpiczakowi zostali zaspokojeni terapeutycznie −
dodaje Łukasz Rokicki, prezes Fundacji Carita im. Wiesławy Adamiec.

 

 

Życzenia z okazji Światowego Dnia Walki ze Szpiczakiem

Pacjenci chorzy na szpiczaka to również ludzie młodzi, którzy pracują i mogą czynnie brać udział w życiu rodzinnym czy społecznym, to nie jest choroba tylko osób starszych. Zatem jeśli chorzy uzyskaliby lepszy efekt leczenia przed przeszczepieniem, mogliby z niego skorzystać, uzyskać remisję i żyć długie lata. Dzisiaj, z okazji Światowego Dnia Walki ze Szpiczakiem, pacjenci chcą pokazać, że
z chorobą można żyć, że mają marzenia, plany. Zobacz jakie są życzenia i oczekiwania polskich pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym: kliknij link do filmu: https://youtu.be/hIviDxhrCm4.

Polecamy również niezwykłą historię Kuby, który w dniu ślubu miał pierwsze objawy szpiczaka
i zamiast na weselu znalazł się na SORze: zobacz film: Prezent ślubny. Historia pacjenta ze szpiczakiem plazmocytowym.

20 października 2020 r. AKTUALNOŚCI Debata 16 sierpnia 2020 r. WYDARZENIA Akademia Pacjenta - webinar 14 sierpnia 2020 r. WYDARZENIA AKADEMIA PACJENTA - cykl webinarów 7 sierpnia 2020 r. AKTUALNOŚCI #onkoochrona - pierwsze wysyłki zestawów 4 sierpnia 2020 r. AKTUALNOŚCI Odpowiedź Ministra Zdrowia na interpelację złożoną w imieniu Fundacji Carita 27 lipca 2020 r. WIDEO Cykl spotkań on-line: "Szpiczak plazmocytowy – Perspektywy dla pacjentów” 17 lipca 2020 r. PACJENCI Przekraczanie granic - historia wyprawy rowerowej Grzegorza Rakowieckiego 15 lipca 2020 r. AKTUALNOŚCI #onkoochrona - zestaw pierwszej potrzeby 15 lipca 2020 r. MATERIAŁY Materiały do pobrania 9 lipca 2020 r. WIDEO Pacjent onkologiczny w dobie COVID19 17 czerwca 2020 r. MATERIAŁY Informator dla pacjentów 30 maja 2020 r. AKTUALNOŚCI Wspieramy szpitale w walce z COVID-19 - podsumowanie 27 maja 2020 r. WIDEO Relacja z rajdu rowerowego "ROZJECHAĆ SZPICZAKA" 21 maja 2020 r. AKTUALNOŚCI Pacjent a procedury - trudna ścieżka pacjenta hematoonkologicznego 20 maja 2020 r. Aktualności Dostęp do nowoczesnych terapii lekowych w szpiczaku plazmocytowym. Polska vs Europa 19 maja 2020 r. AKTUALNOŚCI Pogrzeb Ryszarda Bazeli 18 maja 2020 r. AKTUALNOŚCI Śmierć Ryszarda Bazeli 8 maja 2020 r. WYDARZENIA Pomagamy szpitalom 5 maja 2020 r. AKTUALNOŚCI Wspieramy szpitale w walce z COVID-19 4 kwietnia 2020 r. AKTUALNOŚCI Wywiad z Prezesem Fundacji Carita Łukaszem Rokickim 1 kwietnia 2020 r. Wideo Norway Expedition Fundacja Carita 19 marca 2020 r. ANKIETA Prośba o wypełnienie ankiety 18 marca 2020 r. AKTUALNOŚCI Chemioterapia w czasie pandemii 17 marca 2020 r. AkTUALNOŚCI Pacjent a epidemia 3 marca 2020 r. AKTUALNOŚCI Jaskółki Nadziei 5 lutego 2020 r. AKTUALNOŚCI Raport dotyczący doświadczeń i oczekiwań pacjentów w stosunku do metod leczenia 27 stycznia 2020 r. WYDARZENIA Konferencja - warsztat: OCENA TECHNOLOGII MEDYCZNYCH - HTA W POLSCE I UNII EUROPEJSKIEJ 18 stycznia 2020 r. SPOTKANIA W REGIONACH Agenda Spotkania Edukacyjnego "Szpiczak i My" w Gdańsku 16 stycznia 2020 r. SPOTKANIA W REGIONACH Spotkanie Edukacyjne "Szpiczak i My" w Gdańsku 10 grudnia 2019 r. AkTUALNOŚCI Firma Roche partnerem naszej Fundacji 13 października 2019 r. AkTUALNOŚCI Krajowy Dzień Pacjentów ze Szpiczakiem Mnogim 26 września 2019 r. WYDARZENIA KRAJOWY DZIEŃ PACJENTÓW ZE SZPICZAKIEM MNOGIM 26 września 2019 r. WYDARZENIA Agenda KRAJOWEGO DNIA PACJENTA ZE SZPICZAKIEM MNOGIM 14 września 2019 r. AKTUALNOŚCI XXVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów 25 sierpnia 2019 r. MOTYWACJA Pacjenci na krańcu świata 13 sierpnia 2019 r. BADANIA KLINICZNE Predator 10 sierpnia 2019 r. INNE Ankieta 4 sierpnia 2019 r. WYDARZENIA Rajd Rowerowy 'ROZJECHAĆ SZPICZAKA" 20-22.09.2019 r. - Regulamin 4 sierpnia 2019 r. WYDARZENIA Karta zgłoszenia - Rajd "ROZJECHAĆ SZPICZAKA" 4 sierpnia 2019 r. WYDARZENIA Rajd Rowerowy "ROZJECHAĆ SZPICZAKA" 20-22.09.2019 r. 4 sierpnia 2019 r. WYDARZENIA Agenda rajdu "Rozjechać szpiczaka" 28 czerwca 2019 r. LEKI Nowa lista leków refundowanych 18 czerwca 2019 r. MOTYWACJA Uwierzyć w siebie 9 czerwca 2019 r. WYDARZENIA CEE PATIENTS' PARTNERS SUMMIT 30 maja 2019 r. SPOTKANIA W REGIONACH 15. czerwca spotkanie w Zielonej Górze 28 maja 2019 r. MOTYWACJA Szpiczak. Prezent ślubny. 28 kwietnia 2019 r. akademia pacjenta Warsztaty edukacyjno-rehabilitacyjne 29 marca 2019 r. Informacja prasowa 30 marca − Światowy Dzień Walki ze Szpiczakiem − wyzwania dla polskiej hematoonkologii 28 marca 2019 r. INNE REKRUTACJA DO BADAŃ KLINICZNYCH 25 marca 2019 r. SPOTKANIA W REGIONACH 13.04.2019 spotkanie w Lublinie 20 marca 2019 r. SPOTKANIA W REGIONACH 13.04.2019 spotkanie w Warszawie 20 lutego 2019 r. SPOTKANIA W REGIONACH 23.03 spotykamy się we Wrocławiu 25 stycznia 2019 r. KONFERENCJE 4 FORUM NA RZECZ PACJENTA ONKOLOGICZNEGO 22 stycznia 2019 r. INNE Konferencja Szpiczak Plazmocytowy 12 grudnia 2018 r. WIDEO KRAJOWY DZIEŃ PACJENTÓW ZE SZPICZAKIEM MNOGIM – materiał video 12 grudnia 2018 r. INNE Krajowy Dzień Pacjentów ze Szpiczakiem Mnogim – część relaksacyjna 22 listopada 2018 r. KONFERENCJE Krajowy Dzień Pacjentów ze Szpiczakiem Mnogim 24 września 2018 r. INNE Polskie Konsorcjum Szpiczakowe oraz Fundacja Carita zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w badaniu klinicznym 4 września 2018 r. INNE Nowe forum dla pacjentów 4 września 2018 r. WIEDZA WRZESIEŃ MIESIĄCEM ŚWIADOMOŚCI RAKA JAJNIKA, CHŁONIAKÓW I BIAŁACZEK 31 lipca 2018 r. INNE Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy Prezes Fundacji Carita - Żyć ze szpiczakiem, Wiesławę Adamiec. Ta wiadomość wstrząsnęła nami wszystkimi. 30 maja 2018 r. WYDARZENIA Warsztaty w Darłówku 10 maja 2018 r. INNE Odeszła nasza serdeczna koleżanka 16 kwietnia 2018 r. LEKI Polscy pacjenci nie mogą korzystać w pełni z rewolucji w leczeniu szpiczaka 4 kwietnia 2018 r. WYDARZENIA Kwiecień pod znakiem Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktyki Nowotworów #WczesneWykrycieToŻycie 20 marca 2018 r. INNE ONKOCAFE – O RAKU PRZY KAWIE: 18.03.2018 6 marca 2018 r. WIEDZA PORADNIK HEMATOLOGIA DO POBRANIA 20 lutego 2018 r. WYDARZENIA Recenzja z Krajowego Kongresu dla Pacjentów ze Szpiczakiem Plazmocytowym 12 lutego 2018 r. WYDARZENIA I Kongres Fundacji Małgosi Braunek "Bądź integralny w zdrowiu" 9 lutego 2018 r. KONFERENCJE Krajowy Kongres dla Pacjentów ze Szpiczakiem Plazmocytowym 25 stycznia 2018 r. INNE Prośba o pomoc Mariolce Grabarczyk 20 grudnia 2017 r. KONFERENCJE Zaproszenie na kongres „Bądź integralny w zdrowiu” 5 grudnia 2017 r. LEKI Pomalidomid – staranie o refundację 2 grudnia 2017 r. LEKI Debata Medexpresu: Szpiczak plazmocytowy „Chorzy żyją od leku do leku” 18 października 2017 r. WIEDZA Zapraszamy do wzięcia udziału w webinarium 11 sierpnia 2017 r. KONFERENCJE Zaproszenie na III Ogólnopolski Dzień Pacjenta ze szpiczakiem mnogim 29 czerwca 2017 r. LEKI Zmiany w dostępności leczenia onkologicznego 6 czerwca 2017 r. WIEDZA Poradnik „Hematologia” już dostępny 2 maja 2017 r. WARSZTATY Zaproszenie na bezpłatne warsztaty

ARCHIWUM